Historia naszego przedszkola

Przedszkole w Zabierzowie posiada ponad półwieczną historię. Początki jego istnienia datuje się na 1 III 1953 r. Swoją działalność rozpoczęło w bardzo trudnych warunkach w przebudowanym, drewnianym baraku przy ul. Szkolnej. Placówka zajmowała wówczas 2 sale oraz posiadała prowizoryczną łazienkę, szatnię i kuchnię. Wokół baraku zorganizowano plac do zabaw. W warunkach barakowych dzieci miały zapewnioną opiekę przez 9 godzin jako pomoc dla matek pracujących i 5 godzin dla dzieci matek niepracujących. W dwóch oddziałach przebywało wtedy 65 wychowanków.

Przez długie lata do przedszkola uczęszczały dzieci pracowników Zabierzowskiej Fabryki Maszyn, będącej dla placówki zakładem opiekuńczym. Pierwsza kierowniczka – Małgorzata Orłowska była organizatorem instytucji w roku 1953/1954. Kolejna kierowniczka Maria Masior wraz z personelem starała się przez 30 lat (1954–1984) zapewnić dzieciom jak najlepszą opiekę, wychowanie i edukację. W tymczasie przedszkole borykało się z wieloma problemami: finansowymi, lokalowymi, żywnościowymi. Katastrofalne warunki lokalowo – sanitarne w baraku oraz zajęcie placu zabaw pod budowę nowej szkoły, spowodowały intensywne starania kierowniczki o zmianę pomieszczenia dla przedszkola. Działania te przyniosły oczekiwane rezultaty. W 1963 r. przedszkole zmieniłolokalizację – zostało przeniesione do prywatnego budynku przy ul. Kolejowej 36 (obecnie, 38) w którym mieściła się szkoła. W tym roku placówka została przekwalifikowana na trzyoddziałową w związku z likwidacją przedszkola „Caritas” oraz ze względu na coraz większą potrzebę otoczenia opieką matek pracujących zawodowo. 1 IX 1966 r. instytucja otrzymała orzeczenie organizacyjne wydane przez Inspektora Wydziału Oświaty i Wychowania PPRN w Krakowie, które określało lokalizację, liczbę oddziałów i miejsc. Od samego początku przedszkole cieszyło się dużym powodzeniem, o czym świadczyła wciąż wzrastająca liczba zgłaszanych dzieci....

Więcej informacji:
A- A A+