Rada Rodziców

Rada Rodziców 2020/2021
Przewodniczący:
  • p. Wiktor Czapielik

  • p. Joanna Brzezińska

Zastępcy przewodniczących:
  • p. Anna Meus-Sikora

  • p. Iwona Dąbrowska

Skarbnicy:
  • p. Robert Kubiak

  • p. Adam Marzec

Sekretarz:
  • p. Krystian Kodura

INFORMACJE