Oferta Naszego Przedszkola

Oferta zabaw i zajęć dodatkowych w ramach płatnych godzin pobytu dziecka w przedszkolu (po bezpłatnej podstawie programowej, tzn. od godziny 13.30)

Godziny: 13:30-15:30
Poniedziałek | Plastyka
 • Zajęcia plastyczne (lepienie z plasteliny, lepienie z gliny oraz różne techniki plastyczne)
 • Zabawy i ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i sprawność manualną
 • Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój psychomotoryczny
 • Zajęcia rozwijające wyobraźnię przestrzenną
 • Zajęcia konstrukcyjne
Wtorek | Rytmika
 • Improwizacje ruchowe i zabawy taneczne
 • Zabawy z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych
 • Ćwiczenia na kształcenie poczucia rytmu
 • Zabawy w teatr
 • Ćwiczenia aparatu mowy „Gimnastyka buzi i języka”
Środa | Zajęcia kulinarne
 • Kształtowanie nawyków higienicznych
 • Przygotowywanie posiłków
 • Nabywanie prawidłowych nawyków żywieniowych
 • Poznawanie zasad bezpieczeństwa w kuchni
 • Nauka zasad właściwego zachowania się przy stole
Czwartek | Gimnastyka
 • Gry sprawnościowe i ogólnorozwijające na sali gimnastycznej z wykorzystaniem przyborów i przyrządów gimnastycznych
 • Ćwiczenia gimnastyczne
 • Gimnastyka korekcyjna 
 • Zabawy ruchowe
 • Popularyzacja aktywnego spędzania czasu i promocja zdrowego trybu życia
Piątek | Gry i zabawy
 • Relaksacja i kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych
 • Zajęcia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową
 • Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój mowy i myślenia
 • Zabawy ortofoniczne
 • Zabawy i ćwiczenia rozwijające aktywność twórczą
Godziny: 15.30-16.00
Gry i zabawy ruchowe:
 • Zajęcia ruchowe z elementami współzawodnictwa, zdrowej rywalizacji (ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania pozytywnych relacji i postaw społecznych)
Godziny: 16.00-17.00
Zabawy wspomagające rozwój społeczno – emocjonalny:
 • Integracja i porozumiewanie się z innymi 
 • Sposoby wyrażania emocji pozytywnych i negatywnych - rozwiązywanie problemów i konfliktów 
 • Stare i nowe " Zabawy podwórkowe" 
 • Tańce integracyjne 
 • Zabawy tematyczne i dowolne, rozwijające indywidualne zainteresowania i uzdolnienia dzieci 
Zapewniamy również dodatkowe nieodpłatne zajęcia :
A- A A+