Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok 2020/2021

Zabierzów 20.04.2020r.

 

KOMUNIKAT nr 3

 

Szanowni Rodzice,

W związku z zakończeniem rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Zabierzów informuję:
1. Zgodnie z par. 1 ust. 2 Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów Nr 25/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., z uwagi na brak wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w Gminie Zabierzów nie będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.
2. Dzieciom, które zostały zgłoszone do rekrutacji w terminie określonym w w/w Zarządzeniu,
a nie zostały przyjęte do przedszkola/ oddziału przedszkolnego, Wójt Gminy Zabierzów wskaże przedszkole, w którym dziecko od 1 września 2020 r. może realizować wychowanie przedszkolne. Rodzice tych dzieci zostaną powiadomieni pisemnie o miejscu i terminie zgłoszenia się, celem potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola wskazanego przez Wójta Gminy.
3. Jeśli w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym po zakończeniu rekrutacji (po wyznaczeniu miejsc wszystkim dzieciom zgłoszonym do rekrutacji w terminie określonym w Zarządzeniu Wójta) będą wolne miejsca, kandydatów do przedszkola zgłoszonych poza rekrutacją przyjmuje się
na podstawie decyzji dyrektora przedszkola/szkoły.
4. Przyjmując za cel ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, a także działając w trosce
o bezpieczeństwo mieszkańców, proszę nadal o ograniczenie do minimum osobistych wizyt
w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zabierzowie oraz w szkołach
i przedszkolach na terenie Gminy, z wyjątkiem spraw koniecznych.
5. W sprawach bieżących, niewymagających osobistego udziału proszę kontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej szkół lub GZEAS.

 

Na stronie www.gzeas.zabierzow.org.pl są podane telefony i adresy poczty elektronicznej szkół.

Kontakt do GZEAS: gzeas@zabierzow.org.pl lub tel. 12-285-15-62 wew. 26.

 

Janina Wilkosz
Dyrektor GZEAS w Zabierzowie

 

 

Szanowni Państwo,

publikujemy listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji  do naszego Przedszkola uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 697-655-096.

 

Z poważaniem

Dominika Tarnowska-Psarska