Dzieci wysłuchały opowiadania o zwyczajach obowiązujących w dniu Świętego Andrzeja dawniej i współcześnie. Dowiedziały się również, że obecnie Andrzejki są wesołą zabawą, dostarczającą wielu przeżyć i emocji, połączoną ze wspólnymi „wróżbami” dziewczynek i chłopców. W trakcie zabawy wspólnie odczytywaliśmy kolejne (4) listy od „Czarodziejki”, zawierające różne zadania do wykonania. Dzieci dowiadywały się co je spotka w niedalekiej przyszłości podczas zabawy „Kwiat prawdę ci powie”. Losując karteczki z narysowanymi przedmiotami i czynnościami, służącymi ludziom w wykonywaniu różnych zawodów, dzieci dowiadywały się kim zostaną w przyszłości. A osoba, która nawlekła najwięcej koralików na sznurek, być może zostanie w przyszłości szybkim biegaczem. Z wylosowanych kartoników z postacią zwierzątka dowiedziały się jakich cech charakteru nabędą w dorosłym życiu. Nie zabrakło również zabawy z butami „wychodzącymi” za drzwi. Cała zabawa we wróżenie przeplatana była tańcami i pląsami. Dzieci były bardzo zadowolone i prosiły o więcej takich zabaw.